06 46 380 270 info@crowntext.nl

Aan het begin van de zomer heb ik gewerkt aan de vertaling van The Outward Mindset van The Arbinger Institute. Zonder twijfel het beste boek dat ik tot nu toe mocht vertalen. Niet dat die andere boeken niet interessant waren, maar die waren heel specifiek gericht op (grotere) bedrijven. Dit boek is een must-read voor iedereen. Het zet je echt aan het nadenken over de rol die je speelt en de gevolgen van de dingen die je zegt of doet binnen je gezin, familie, team, bedrijf of welk collectief dan ook.

Volgens dit boek heb je in je omgang met anderen een interne mindset of een externe mindset. Als je een interne mindset hebt, vind je het alleen belangrijk welke impact anderen op jou hebben. Als je een externe mindset hebt, vind je het belangrijker welke impact jij hebt op anderen. In feite is het betoog van Externe mindset dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en dat je anderen moet behandelen zoals je zelf wilt worden behandeld. Dit zijn natuurlijk oeroude bijbelse principes en de schrijvers slagen er uitstekend in te laten zien waarom deze leefregels van alle tijden en plaatsen zijn.

Als mensen bijvoorbeeld positief op jou reageren is het natuurlijk gemakkelijk om zelf positief op hen te reageren. Maar vaak reageer je op mensen met een negatieve houding zelf vaak ook negatief, of dit nu ongemerkt of opzettelijk is. Dat moet je nu juist zien te voorkomen, hoe lastig dit in bepaalde gevallen ook is. En dat kan het zijn, vooral als je zelf degene bent die het voortouw neemt om bepaalde moeizame relaties te veranderen. Met veel waargebeurde verhalen, die soms heel aangrijpend zijn, illustreren de schrijvers waarom een externe mindset zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied veel betere resultaten oplevert.

Tijdens de vertaling heb ik dit boek al drie keer gelezen, maar ik grijp er nog regelmatig op terug omdat het zo inspirerend is. We leven in een heel individualistische maatschappij waarin we meestal eerst naar onszelf kijken – of wij het zelf wel goed naar onze zin hebben. Dit is ook vaak de teneur van vergelijkbare boeken, die er alleen maar om draaien hoe wij zelf onze doelstellingen kunnen halen en het gelukkigst kunnen worden. Maar we leven niet alleen voor onszelf. Uiteindelijk komen we pas echt tot ons recht als we de andere mensen in ons leven recht doen. Ofwel, als je werkt aan het succes van anderen, werk je tegelijk aan je eigen succes. Als je dit nu nog niet gelooft, geloof je het na het lezen van dit boek wel. Een aanrader voor iedereen!

Externe mindset is uitgegeven door uitgeverij Business Contact en te koop bij alle gerenommeerde boekhandels.