06 46 380 270 info@crowntext.nl

Privacybeleid

Gegevens van de onderneming

Crown Text & Translations is het bedrijf van Elles Assink-Kroon, de enige eigenaar en werknemer. Mijn zaak is gevestigd aan de Herinckhavestraat 39, 7557 JJ in Hengelo (Ov.). Crown Text & Translations is te bereiken onder telefoonnummer 06-46380270 of op het e-mailadres info@crowntext.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Crown Text & Translations?

Crown Text & Translations levert alleen B2B-services. Ik werk NIET voor particulieren. Voor het uitvoeren van deze services verwerk ik uitsluitend de volgende gegevens:

  • Je naam en de naam van je bedrijf
  • Het adres van je bedrijf
  • Je zakelijke e-mailadres of het algemene e-mailadres van je bedrijf
  • Je zakelijke telefoonnummer of het algemene telefoonnummer van je bedrijf
  • Het bankrekeningnummer van je bedrijf
  • Het btw-nummer van je bedrijf

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Van de gegevens die ik verzamel, worden dus alleen je eigen naam, je zakelijke e-mailadres en je zakelijke telefoonnummer gezien als persoonsgegevens.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik je facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bewaren is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.

Automatische verwerking

Je gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik je gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Je gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op één back-upschijf. Deze zijn beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware. Alleen ikzelf heb toegang tot deze computer en back-upschijf.

Delen van de gegevens

Ik deel je gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Prestaties.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Crown Text & Translations maakt geen gebruik van cookies of verwante technologieën.

Inzien of wijzigen van gegevens

Je kunt altijd contact met mij opnemen als je vragen hebt over mijn privacybeleid of als je je gegevens wilt inzien of wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen om je gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk je gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor je heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter je gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment dat je dat wilt je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk je gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten.

Klachten

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je een klacht indienen bij mij. Het staat je ook vrij dit te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

[Edit]